Dálnice D1 SK Jánovce Jablonov

Na 2. části úseku Jánovce – Jablonov Slovenské dálnice D1 je most SO215. Před mostem i za mostem následuje vysoký násyp přecházející následně do hlubokého zářezu. Projektant dálnice navrhl násypová tělesa až do výšky 22m se svahy ve sklonu 1:1 na vyšší strmější straně, takže je bylo třeba vyztužit pomocí geosyntetik. Ve fázi realizační dokumentace jsme byli osloveni zhotovitelem, abychom mu nabídli optimální technické řešení vyztužení násypu.

V průběhu návrhu vyztuženého násypu bylo analyzováno celkem 8 příčných řezů vlastní násypu dálnice, 2 příčné řezy mostními kužely a 1 příčný řez násypem obslužné komunikace. Pro optimální návrh vyztužení násypu v nejvyšším místě bylo provedeno celkem 55 dílčích výpočtů stability, které prokázaly, že je návrh vyztuženého násypu bezpečný.

Vlastní stavba vyztuženého násypu byla zahájena v srpnu 2013 a dokončení je plánováno na jaro 2015.

  

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.