Fortrac

Fortrac®

geomříž Fortrac

 Tyto pružné geomříže pro vyztužování zemin jsou vyráběny v šesti základních variantách. Pod označením Fortrac® je geomříž vyrobena z polyesterové příze o vysokém modulu pružnosti, která je potažena ochranným filmem z polymeru a má protažení max. 12,5%.

Pod označením Fortrac® T je geomříž vyrobena opět z polyesterové příze, ale protažení je max. 10%.

Fortrac® M je geomříž vyrobena z polyvinylalkoholu v obou směrech, kdy protažení je max. 6%.

Fortrac® MP má vlákna z polyvinylalkoholu pouze v podélném směru.

Pro specifické projekty je geomříž vyráběna z aramidových vláken, kdy protažení je max. 3% a ta nese označení Fortrac® A.

Posledním typem jsou geomříže Fortrac® 3D, které kombinují jak výztužnou tak protierozní funkci. Vlákna jsou u tohoto typu v příčném směru ve tvaru sinusoidy, čímž je dosažena tl. 10 mm a v podélném směru mají vlákna výztužnou funkci.

 Všechny varianty jsou k dispozici v mnoha standardních typech pro jednoosé i dvouosé namáhání s pevnostmi od 20 do 1600 kN/m při velikosti ok od 10 do 50 mm. Fortrac® se používá na vyztužování opěrných konstrukcí, mostních opěr, svahů, násypů, stabilizaci silnic, parkovišť, podloží hal, skladových objektů, železnic, letišť, rekultivaci území a výstavbě skládek.

 Výhody geomříží Fortrac®:

  • jsou k dispozici v širokém rozsahu pevností
  • optimální tahová tuhost
  • velmi nízký kríp
  • vysoká odolnost proti mikroorganizmům a chemikáliím v zeminách, UV záření a mechanickému poškození
  • osvědčené excelentní spolupůsobení mezi geomříží a zeminou
  • flexibilita ve výběru suroviny, aby se zajistilo ideální sladění s požadavky projektu
  • vysoká ohebnost a z ní vyplývající snadná manipulace a bezproblémová instalace
  • nízká cena s ohledem na vysoké užitné vlastnosti
  • expertní podpora během návrhu i výstavby zajišťovaná týmem našich zkušených inženýrů
Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.