Duogrid

Duogrid®

Duogrid Duogrid® je kompozit skládající se z geomříže Fornit® nebo Fortrac® a netkané geotextilie, která zajistí separaci i pro nejjemnější zeminy v podloží. Tím je dosaženo, že nedojde k promísení jílovitých zemin v podloží s nosnou štěrkovou vrstvou z dlouhodobého hlediska. Duogrid® se vyrábí s pevnostmi shodnými s geomřížemi Fornit® nebo Fortrac®. Standardní šířka je 5,2m. Separační geotextilie má plošnou hmotnost 150÷250 g/m2.

 

 

Technická data pro standardní typy:
Typ Velikost ok* Materiál geomříže Impreg­nace Plošná hmotnost
Okamžitá tahová pevnost
podélně příčně
Průtažnost při nominální pevnosti
podélně příčně
mm g/m² kN/m kN/m % %
EN 965 ISO 10 319 ISO 10 319
Dvouosá polypropylenová geomříž Fornit s netkanou geotextilií
20/20 B15 40x40 PP Polymer 350 20
20
≤ 8
≤ 8
30/30 B15 40x40 PP Polymer 420
30
30
≤ 8 ≤ 8
40/40 B15 40x40 PP Polymer 480
40
40
≤ 8 ≤ 8
Typ Velikost ok* Materiál geomříže Impreg­nace Plošná hmotnost
Okamžitá tahová pevnost
podélně příčně
Průtažnost při nominální pevnosti
podélně příčně
mm g/m² kN/m kN/m % %
EN 965 ISO 10 319 ISO 10 319
Dvouosá polyvinylalkoholová geomříž Fortrac M s netkanou geotextilií
30/30B15FM 35x35 PVA Polymer 360 30
30
≤ 6
≤ 6
40/40B15FM 30x30 PVA Polymer 490
40
40
≤ 6 ≤ 6
65/65B15FM 35x35 PVA Polymer 570
65
65
≤ 6 ≤ 6
Dvouosá polyesterová geomříž Fortrac / Fortrac T s netkanou geotextilií
35/35B20F 35x35 PES Polymer 500 35 35 ≤ 12,5 ≤ 12,5
40/40B15FT 35x35 PES Polymer 450 40 40 ≤ 10 ≤ 10
40/40B20FT 35x35 PES Polymer 500 40 40 ≤ 10 ≤ 10
65/65B15FT 30x30 PES Polymer 580 65 65 ≤ 10 ≤ 10
65/65B25FT 30x30 PES Polymer 680 65 65 ≤ 10 ≤ 10
Vlastnosti netkané geotextilie:
Typ Charakteristická velikost průliny
Materiál Plošná hmotnost Propustnost kolmo k rovině
  EN ISO 12956   EN 965 EN ISO 11058
  µm   g/m² m/s
20/20 B15 120
PP
150
100 x 10-3
30/30 B15 120
PP
150
100 x 10-3
40/40 B15 120
PP
150
100 x 10-3
30/30B15FM 120
PP
150
100 x 10-3
40/40B15FM 120
PP
150
100 x 10-3
65/65B15FM 120
PP
150
100 x 10-3
35/35B20F 120
PP
200
85 x 10-3
40/40B15FT 120
PP
150
100 x 10-3
40/40B20FT 120
PP
200
85 x 10-3
65/65B15FT 120
PP
150
100 x 10-3
65/65B25FT 90
PP
250
60 x 10-3

PP = polypropylén, PES = polyester, PVA = polyvinylalkohol


Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.