Stabilenka

Stabilenka®

stabilenkaStabilenka® je polyesterová tkanina o vysokém modulu pružnosti, která je schopna přenášet velké tahové síly již při minimálních deformacích. Z tohoto důvodu je vhodná pro použití v mnoha typech vyztužených zemních konstrukcí, které vyžadují malé deformace. Dále se zejména uplatňuje při vyztužování opěrných konstrukcí, svahů a vrstev minerálního těsnění v konstrukcích skládek. Stabilenka® se také používá pro zvýšení únosnosti podloží. Proto mohou být násypy vybudovány na neúnosné zemině. Stabilenka® může být také využita při stabilizaci kanálů, vlnolamů a přístavních hrází. HUESKER Synthetic vyrábí mnoho typů tkaniny Stabilenka®, pro již zmíněné široké spektrum použití, standardně s pevnostmi v rozsahu od 100 kN/m do 1000 kN/m. Protažení při přetržení je kolem 10% a při trvalém zatížení 50% maximální tahové síly je krípové protažení pouze jedno procento po dvou letech.

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.