HaTelit

HaTelit®

HaTelit Od počátku sedmdesátých let praktické zkušenosti ověřily spolehlivost této výztužné mřížoviny pro asfaltové vrstvy. Tato mřížovina zvyšuje tahovou pevnost asfaltové vrstvy a při zatížení zajišťuje rovnoměrné rozdělení horizontálních napětí na rozsáhlejší oblast. Staré trhliny jsou díky mřížovině překlenuty a výskyt reflexních trhlin je značně oddálen. Při řádné instalaci zůstane silnice vyztužená mřížovinou HaTelit® bez poškození po mnoho let ve srovnání se silnicemi opravenými běžnými postupy. HaTelit® je pružná polyesterová výztužná mřížovina impregnovaná asfaltem, čímž je zaručeno kvalitní spojení s asfaltovými vrstvami. Pro vyztužování horkých asfaltových vrstev se převážně používal HaTelit® 30/13 nebo HaTelit® 40/17 a dnes toto postavení převzal typ HaTelit® 40/17 C s pevností 50 kN/m v obou směrech a o velikosti ok 30 mm resp. 40 mm. HaTelit® 40/17 C má navíc netkanou geotextilii na spodní straně, která významně ulehčuje instatalaci. Další typy mřížoviny HaTelit® s velikostí ok 20 mm nebo vyšší pevností, až 90 kN/m, jsou též k dispozici na speciální objednávku. HUESKER Synthetic vyvinul HaTelit® 20/5 s pevností 30 kN/m specielně pro vyztužování tenkých vrstev studeného asfaltu, který se však dnes již nevyrábí. Nejnovější vývoj, zejména pro oblasti, kde je požadováno co nejmenší protažení, směřuje k používání výztužné mřížoviny HaTelit® M. HaTelit® M je vyroben z polyvinylalkoholových vláken, které mají průtažnost do 6%. Ve spojení s netkanou geotextilií tak tvoří kompozit s malou průtažností a velice jednoduchou instalací.

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.