NaBento

NaBento®

NaBento Těsnicí matrace NaBento® je geokompozit sendvičového typu, který obsahuje vrstvu bentonitu a vrstvy geotextilie. Je používán jako nepropustná vrstva v inženýrských a vodních stavbách, např. na rekultivaci vodních toků, zásobní nádrže na vodu, těsnění vodních toků, těsnění trhlin i pro překrývání skládek. Těsnicí schopnost bentonitu závisí na jeho hlavní složce montmorilonitu. Když jsou molekuly vody zadrženy ve struktuře montmorilonitu, dochází ke zvětšování objemu (bobtnání), čímž se zvyšuje nepropustnost bentonitu. Ve standardní geosyntetické jílové těsnicí matraci NaBento®, která má propustnost 5×10-11 m/s, je pouze 4500 g/m2 bentonitu. Během výroby těsnicí matrace NaBento® je suchý bentonit nasypán do vysoce pórovité vrstvy zvané 'aerofelt', což má za následek vláknité vyztužení, které je velice užitečné pro zabránění volného přesýpání bentonitového prášku či po zvlhčení vytlačování bentonitového gelu ven. Vlákny vyztužená těsnicí vrstva je držena mezi dvěma polypropylénovými sešitými tkaninami. Všechny komponenty jsou vzájemně sešity v osových vzdálenostech 25 mm. Použitím 'aerofeltu' jako výztuže a prošitím všech vrstev, je dosaženo velice stabilního a houževnatého kompozitu, který dobře odolává smykovým silám. Proto lze těsnicí matraci NaBento® použít i na relativně strmých svazích, kde nevytvoří smykovou plochou. Vlastnosti výrobku mohou být přizpůsobeny modifikací geosyntetických komponent nebo změnou obsahu bentonitu tak, aby splňovaly specifické požadavky.

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.