Incomat

Incomat®

incomatBetonová matrace Incomat® se skládá ze dvou vrstev tkanin utkaných z velmi pevných polyamidových a/nebo polyetylénových vláken. Tyto dvě tkaniny jsou vzájemně propojeny při výrobě pomocí vazných vláken, čímž se vytvoří pracovní forma, která se vyplní betonem nebo maltou. Výrobní tloušťka těchto matrací, po naplnění, se pohybuje mezi 5 cm a 60 cm. Incomat® se používá na ochranu dna a břehů kanálů, vodních toků a přílivových oblastí. Ve skládkách se Incomat® používá jako účinná ochrana těsnění (HDPE fólie) před porušením kamenivem z drenážní vrstvy. Betonové matrace, sloužící jako obklad, zajišťují spolehlivou ochranu hrází, přístavních mol, konstrukcí vyústění, umělých ostrovů a dalších příbřežních konstrukcí proti erozi. Incomat® též efektivně těsní splavné toky ve vnitrozemí a nádrže sběrné a na odpadní vody. S matrací Incomat® lze bez problémů stavět nad i pod vodou. Aby HUESKER Synthetic vyhověl mnoha aplikacím, vyrábí betonové matrace Incomat® ve dvou základních provedeních: buď propustné a ohebné nebo nepropustné. Dnes je k dispozici šest různých typů betonových matrací.

 


 

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.