Robutec

Robutec®

robutecRobutec® polyvinylalkoholová tkanina o vysokém modulu pružnosti, která je schopna přenášet velké tahové síly při minimálních deformacích. Z tohoto důvodu je vhodná pro použití v mnoha typech vyztužených zemních konstrukcí, které vyžadují malé deformace. Dále se zejména uplatňuje při vyztužování opěrných konstrukcí, svahů a vrstev minerálního těsnění v konstrukcích skládek. Robutec® se také používá pro zvýšení únosnosti podloží. Proto mohou být násypy vybudovány na neúnosné zemině. Robutec® může být také využit při stabilizaci kanálů, vlnolamů a přístavních hrází. HUESKER Synthetic vyrábí mnoho typů tkanin Robutec® s pevnostmi v rozsahu od 100 kN/m do 2000 kN/m.


 

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.