Enkamat

Enkamat®

enkamat Na počátku sedmdesátých let byla Akzo (dnes COLBOND Geosynthetics) první firmou na světě, která vyvinula a prodávala uměle vyrobenou prostorovou protierozní matraci zvanou Enkamat®. Enkamat® nabízí příjemnou protierozní techniku ve stavebním inženýrství a tvorbě krajiny ve všech případech, kdy příroda sama toho nebyla schopna a kdy tradiční řešení jsou neakceptovatelná nebo nežádoucí. Nízká hmotnost polyamidové matrace pomáhá přírodě vytvořit přirozenou vegetační ochranu proti erozi. Enkamat® je vhodný pro:

  • ochranu svahů;
  • vytvoření vegetace na erosivních skalních svazích;
  • ochranu břehů;
  • stabilizaci zeminy na těsnicích membránách.

Enkamat® dokázal svoji efektivitu v těchto aplikacích po celém světě. Naší soustavnou inovaci je možné demonstrovat na naší geotextilií vyztužené matraci Enkamat® W, což je velice výkonný kompozit, který umožňuje stabilizaci vrstev zeminy a vytvoření vegetace na dlouhých těsněných svazích skládek a nádržích přívalových dešťů a na velice strmých dlouhých svazích. Dalším typem matrace je Enkamat® A, který je vyplněn jemnou štěrkodrtí spojenou bitumenem. Funguje jako minerální filtr propustný pro vodu a proniknutelný kořeny. Enkamat® W je kompozit prostorové matrace a výztužné geotextilie. Tento typ je vhodný pro zachycení silnější vrstvy zeminy na strmějších a hladčích površích, jako jsou fóliová těsnění nádrží či skládek. Okamžitou protierozní ochranu nabízí varianta matrace zvaná Enkazon, která je tvořena již předpěstovaným travním kobercem na vlastní protierozní matrací Enkamat®.

 


 

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.