Colbonddrain

Colbonddrain®

colbondrain Colbonddrain®, který je na trhu již více než 20 let, se stal synonymem pro svislou páskovou drenáž (geodrén).
Svislá pásková drenáž Colbonddrain® nabízí rychlé řešení problémů souvisejících s výstavbou násypů na měkkém málo propustném podloží. Základním rysem drénu Colbonddrain® je jeho urychlení konsolidace soudržných zemin prostřednictvím vysoce propustné drenáže, kdy dochází k disipaci přírůstku pórového tlaku.
Když je Colbonddrain® nainstalován ve vhodném rastru, k primární konsolidaci dojde během velmi krátké doby a dodatečná sedání násypu jsou velmi malá či zanedbatelná.
Rychlá disipace též minimalizuje zdržení výstavby, které je normálně nutné, aby byla zajištěna celková stabilita násypu.

Podrobnější informace o geodrénu Colbonddrain uveřejněná v časopise Stavitel 5/2001 je k dispozici také ve formátu pro Adobe Acrobat

Anglický popis geodrénu je k dispozici také ve formátu pro Adobe Acrobat - 3,1 MB

Technická data geodrénu ve formátu PDF.

 


 

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.