Armater

Armater

armater Armater® byl vyvinut na počátku osmdesátých let. Armater® je geokompozit ve tvaru včelí plástve vyrobený slepením pásků polyesterové netkané geotextilie. Armater® umožňuje stabilizaci 10 cm vrstvy zeminy na neúrodném nebo kluzkém povrchu. Tato horní vrstva pomáhá proti erozi. Struktura včelí plástve vytváří kaskády, které zpomalují povrchový odtok a snižují tvorbu erozních rýh.
Armater® je též k dispozici v pevnější sešité verzi, která umožňuje stabilizaci vrstev zeminy a vytvoření vegetace na velmi strmých svazích a na krátkých těsněných svazích břehů, rybníků atd. Vyztužený Armater® je výsledek nejnovějšího vývoje, který navíc obsahuje pásky polyesterové tkané textilie, která je schopna udržet vrstvu zeminy na dlouhých těsněných svazích skládek.
Armater® může být vyplněn hrubým materiálem, aby se zabránilo transportu erosivních zemin. Armater® se používá na plochy se špatným vegetačním pokryvem, kde napomůže k vytvoření hustého vegetačního krytu zajišťujícího optimální ochranu.

Anglický popis geobuněk je k dispozici také ve formátu pro Adobe Acrobat - 8,5 MB

Technická data geobuněk ve formátu PDF

 


 

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.